Elk mens heeft zijn eigen zorgvraag, wensen, mogelijkheden en talenten. Daarom
wordt voor iedere cliënt een persoonlijk plan opgesteld met persoonlijke doelen.
Welke zorg heeft men nodig? Welke activiteiten vindt men leuk om te doen? Welke
vaardigheden kan men nog verder ontplooien en op welke terreinen kunnen de
zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen nog worden bevorderd? Het
persoonlijk plan wordt nauwgezet gevolgd, tussentijds geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld. Zo kan steeds worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
 

© Copyright Zorghoeve de Malbergh