In 2006 zijn Ingrid en Jolanda hun zorgboerderij gestart. Zij deden van jongs
af aan ervaring op met de zorg voor hun twee broers met een verstandelijke beper-
king, die op de voormalige ouderlijke veehouderij werkzaam waren. Als geen ander
weten zij hoe belangrijk het is om kwalitatief goede zorg en een prettige, zinvolle
dagbesteding te bieden aan hun doelgroepen. Zij stellen het individu centraal met
zorg op maat, afgestemd op persoonlijke interesse en behoefte. Plezier in de acti-
viteiten staat voorop. Tegelijkertijd leert men nieuwe vaardigheden aan, die extra
zelfvertrouwen en voldoening geven.
 

© Copyright Zorghoeve de Malbergh