Op een landelijke plek net buiten de bebouwde kom van Beek en Donk ligt Zorghoeve
de Malbergh. De zussen Ingrid en Jolanda Relou bieden in deze zorgboerde-
rij een zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, een autisme spectrum stoornis, psychische problemen of een burn-out.
Het is een fijne plek om te genieten van de natuur en onder deskundige begelei-
ding activiteiten te ondernemen. De wisselwerking tussen mensen met psychische
klachten en mensen met een verstandelijk beperking blijkt vaak voor beide partijen
heel stimulerend en waardevol. Begeleiding op het gebied van autisme is een van de
sterke punten van het team.


Klik hier voor een foto-impressie op YouTube.

 

© Copyright Zorghoeve de Malbergh